user_mobilelogo

Välkommen till Östgöta Rundvirke!

Företaget är ett fristående serviceföretag i skogsbranschen. Vår affärside är att tillsammans med ägarna sköta och förvalta skogsfastigheter för att ge bäst möjliga avkastning. Vi handlar med skogsprodukter och utför alla inom skogsbruket förekommande tjänster.