user_mobilelogo

Föryngringsavverkning

All typ av föryngringsavverkning kan vi utföra vare sig det gäller totalavverkning, skärmställningar eller kontinuitetsskogsbruk. Alla planeringsåtgärder och myndighetskontakter ansvarar vi för, utan kostnad. I de fall det är lämpligt att ta ut specialsortiment synar vi ut det i fält.

Gallring

Gallring är en mycket viktig åtgärd som vi lägger stor vikt vid. De maskiner vi har kör enkelskift för att minska andelen mörkerkörning. Maskinförarna utbildas kontinuerligt i virkestillredning och gallringsteknik för att skapa för framtiden värdefulla bestånd.

Vårt motto är: "Det viktiga är inte vad vi tar ut vid gallring utan vad vi lämnar kvar efter gallring".

Skogsvård

Markberedning, plantering och röjning utför vi med kompetent personal. Så långt det är möjligt utnyttjar vi lokal arbetskraft.

Skogsbruksplan

För att kunna fatta rätt beslut vi planering av avverkning och skogsvård rekommenderar vi att man har en bra och aktuell skogsbruksplan. Vi upprättar och ajourför planer i samarbete med professionella företag med lång erfarenhet.  

Övriga tjänster

Inga uppdrag är främmande för oss och vi utför det mesta som har med skogsägande att göra. Dikning, vägbyggnation, beteshuggningar, klippning av åkerkanter hör till uppdrag som vi utför och har Ni andra jobb som ska utföras - tveka inte att fråga!