user_mobilelogo

2020-06-05

Det har varit bra avsättningsmöjligheter för timmer under våren trots oro p.g.a Covid 19. Avsättning av massaved har varit jobbig på grund av att man haft stora störningar i produktionen vid industrierna.  Nu är säsongen på väg att avslutas men vi står på tå för att kunna rycka ut om det blir angrepp av barkborre. Virkesmarknaden är oviss när det gäller avsättning och priser inför hösten. De flesta bedömare är oroliga för att lågkonjunkturen sprider sig även till skogsbranschen.

Har ni haft angrepp av barkborre är det viktigt att hålla koll på skogen i sommar. Leta efter angrep i anslutning till tidigare områden där man konstaterat barkborrar. Svärmningen är i full gång nu och den nya generationen barkborrar lämnar träden om 6-8 veckor. Innan dess måste man få angripna träd bortforslade.  

Kontakta gärna mig för mer information.