user_mobilelogo

2018-10-01

Fortsatt stor efterfrågan på timmer och massaved. 

Priser på virke har stigit under året och sågverken har fortfarande behov av timmer.

Har du barkborreskadad skog kan vi leverera det som timmer och massaved som om det vore friskt. 

Har du funderingar på att avverka - tveka inte att kontakta mig för prisinformation. Det betalas bra nu för avverkningsrätter och har du lämpliga poster som är åtkomliga oavsett väderlek får man bra betalt.

Det finns risk för att det blir gott om främst grantimmer i vår då många markägare bestämmer sig för att avverka de bestånd  som angripits av insekter.

Kontakta mig för mer information