user_mobilelogo

2022-02-15

Fortsatt god efterfrågan på timmer

Efter en tillfällig sättning i marknaden för sågade trävaror har priserna vänt uppåt igen. Nu närmar vi oss våren och då brukar bygghandeln  fylla på sin lager vilket betyder fortsatt god efterfrågan på sågade trävaror.

Ektimmer är det stor brist på. De flesta aktörer har tvingats prioritera barkborreangripen skog samt vindfällen och då hamnar lövsortimenten i skymundan.

Det har varit stora angrepp av barkborre i vissa områden vilket innebär att man även fortsättningsvis måste hålla koll på granskogen. Angrepp har skett sent på säsongen och de skadorna framträder således långt fram på hösten. Inventera där det varit angrepp tidigare. Det finns avsättning för barkborretimmer för export. 

Rådgivning i samband med avverkning är kostnadsfri.

Kontakta alltid virkesköpare före avverkning om du avverkar i egen regi.

Väl mött i skogen