user_mobilelogo

2020-10-01

Marknaden haltar!!

Det är god avsättning för nästan alla sågbara sortiment men stora problem med avsättning av massaved.

Alla gallringar bör vänta för att vi ska kunna ta emot det virke som blir i de avverkningar som är tvingande på grund av barkborrar.

Brännved finns ingen avsättning för i dagsläget. Brännved som faller ut ur avverkningarna tvingas vi lagra på terminal eller vid bilväg. 

 

 Eventuellt kan efterfrågan öka i vinter om vi får kyla.

Kontakta alltid virkesköpare före avverkning.