user_mobilelogo

2021-11-23

Marknaden står sig!!

Det god avsättning för nästan alla sågbara sortiment men begränsad avsättning för massaved. Priserna på sågade trävaror har sjunkit kraftigt på framförallt sämre kvaliteter så en oro för sjunkande priser på timmer under våren 2022 är befogad. Sågverken har visserligen haft goda marginaler det senaste året men en sättning i marknaden är trolig.

Det har varit stora angrepp av barkborre i vissa områden vilket innebär att man även fortsättningsvis måste hålla koll på granskogen. Angrepp har skett sent på säsongen och de skadorna framträder således långt fram på hösten. Inventera där det varit angrepp tidigare. Det finns avsättning för barkborretimmer för export. 

Rådgivning i samband med avverkning är kostnadsfri.

Kontakta alltid virkesköpare före avverkning om du avverkar i egen regi.

Väl mött i skogen