user_mobilelogo

2019-01-25

Något mättad marknad!

Det är stort utbud på avverkningsrätter och alla entreprenörer avverkar för fullt. Bra förutsättningar i marken gör att det kommer fram mycket virke vilket leder till viss avmattning på timmermarknaden. Många avverkar barkborreangripen skog och tar då även med friska partier som annars inte hade avverkats.

Har du barkborreskadad skog kan vi leverera det som timmer och massaved som om det vore friskt. Denna möjlighet kan vara på väg bort så det gäller att teckna avtal om man ska vara säker på att kunna utnyttja detta.

Massaved är det fortfarande brist på särskilt när det gäller granmassaved. Även klentimmer efterfrågas av sågverken. Passa på att gallra nu när bärigheten är bra.

Kontakta mig för mer information