user_mobilelogo

2021-05-01

Stort sug efter timmer!

Det är fortsatt god avsättning för nästan alla sågbara sortiment men begränsad avsättning för massaved.

Viss lättnad för leverans av massaved kan dock skönjas.

 

Det är gott om virke före sågverken som sågar och säljer sina varor som aldrig förr. Står sig efterfrågan på sågade trävaror kommer det bli en mycket intressant marknad i höst. Det som avgör utvecklingen är hur mycket skog som blir drabbad av barkborreangrepp. Minskar angreppen och de tvingande avverkningarna uteblir kan det uppstå virkesbrist. 

Mitt råd är att redan nu planera för avverkning i höst. Fundera på vad ditt behov är och vilka bestånd som kan vara aktuella. Skogsstyrelsens hanteringstid på avverkningsanmälan är normalt 6 veckor och blir det stor efterfrågan på virke kan man tjäna på att vara väl förberedd.

Rådgivning i samband med avverkning är kostnadsfri.

Kontakta alltid virkesköpare före avverkning om du avverkar i egen regi.

Väl mött i skogen