user_mobilelogo

2023-10-18

All time high!!

 

Höga priser på alla sortiment. Särskilt bra priser på grantimmer.

Läge att avverka !!

Rådgivning i samband med avverkning är kostnadsfri.

Kontakta alltid virkesköpare före avverkning om du avverkar i egen regi.

Väl mött i skogen