user_mobilelogo

2022-11-22

Fortsatt god efterfrågan på timmer

Full fart i gallringarna! Massavedspriserna är bättre än på länge och många vill gallra. Har du planer på det bör du höra av dig. Det är brist på maskiner som kan utföra jobben. 

Ektimmer och de flesta sågbara lövsortiment är det stor brist på. De flesta aktörer har tvingats prioritera barkborreangripen skog samt vindfällen och då hamnar lövsortimenten i skymundan.

Rådgivning i samband med avverkning är kostnadsfri.

Kontakta alltid virkesköpare före avverkning om du avverkar i egen regi.

Väl mött i skogen